ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ
Βαλή Δήμου Γόρτυνας, Ηράκλειο Κρήτης, 70012
Τηλ. 28920 31516 • 6977 509663
E-mail: k.stiakakis@gmail.com
www.fb.com/tyrokomeiosteiakakis.gr
www.tyrokomeiosteiakakis.gr