Τρεις γενιές Στειακάκης και δέσμευση μας αποτελεί η παραγωγή και διάθεση προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας με όλες τις πιστοποιήσεις.

Το όραμά μας γίνεται πραγματικότητα με συνεχή φροντίδα, μεράκι και αγάπη.
Με συνεχείς επενδύσεις σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, σε τεχνολογία και νέες εγκαταστάσεις καθώς και  σε αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια.

Έλεγχος που ξεκινά από τις  φάρμες οι οποίες μας προμηθεύουν με γάλα μέχρι και το τελικό παραγόμενο προϊόν που φθάνει στο τραπέζι σας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, εφαρμόζουμε πιστοποιημένα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας.